Netikėk

Bendrauk

Nesišaipyk

Neapsimetinėk

Pagalvok

Gerbk

Nepažeidinėk autorių teisių.Svetimą informaciją naudok tik gavęs autoriaus sutikimą

„Autorių teisės”yra teisės terminas, reiškiantis, kad autoriui tam tikroje teritorijoje suteikiamos išimtinės teisės kontroliuoti saugomų kūrinių panaudojimą.

Autorių teisės apima dvi teisių rūšis: asmenines neturtines ir turtines teises, o iš gretutinių teisių turėtojų šios dvi teisių rūšys suteiktos tik atlikėjams. Kitiems gretutinių teisių turėtojams (fonogramų gamintojams, transliuojančiosioms organizacijoms ir audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojams) suteiktos tik turtinės teisės.

Turtinės teisės yra susijusios su išimtine teise kontroliuoti panaudotos kūrybinės veiklos rezultatus (pvz.: kopijuoti, dauginti, išleisti, parduoti, skelbti internete kūrinius ir kt.) tam tikrą terminuotą laikotarpį ir gali būti perduodamos tretiesiems asmenims. Neturtinės teisės (teisė į autorystę, teisė į autoriaus vardą ar atlikėjo vardą ir kūrinio ar atlikimo neliečiamybę) saugo autoriaus ar atlikėjo asmeninį ir dvasinį ryšį su atitinkamai sukurtu ar atliktu kūrybinės veiklos rezultatu ir šios teisės saugomos, skirtingai nuo turtinių teisių, neterminuotai bei negali būti perduodamos tretiesiems asmenims.

Pirminis autorių teisių turėtojas Lietuvoje yra autorius – kūrinį sukūręs fizinis asmuo. Autoriaus neturtinės teisės visada priklauso autoriui, po jo mirties jomis rūpinasi paveldėtojai, o jeigu tokių nėra – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Autorių turtinės teisės gali būti perduodamos sutartimi, paveldėjimo būdu ar kitu įstatymo nustatytu būdu. Taigi kiti asmenys gali turėti išimtines autorių turtines teises tik pagal sutartį, sudarytą su autoriumi (pvz., sudarę autorinę sutartį), įgiję paveldėjimo būdu (pvz., paveldėtojai pagal notaro išduotą paveldėjimo liudijimą) ar kitokiu įstatyme nustatytu būdu

Nepažeidinėk Saugok Nebūk Nesidalink
www.000webhost.com